Tarot výklad karet

Andělské poselství pro rok 2019 :-)

«   Blog
20.1.2019

Přechod z roku 2018 do roku 2019:-)

Celý rok 2018 se nesl především v duchu vzájemných vztahů a vazeb. Rok 2019 se přesouvá spíše do profesních energií. Abychom tomu správně rozuměli – všechno se vším souvisí a vše je vzájemně propojené. Mnoho z vás jistě řekne, že neřešili jen vztahy, že vlastně řešili i práci a možná i mnohem více oblastí, možná i všechny. Ano, vše se navzájem ovlivňuje a prolíná, vše je protkáno neustále se měnící a hybnou energií. Proto je jasné, že průběžně budeme více nebo méně řešit to nebo to.Ale ve své podstatě rok 2018 byl nesen především vzájemnými vazbami, které v tom všem vyčnívaly a měly zásadní vliv na vše ostatní. Vztahy totiž nevnímáme pouze jako vztahy s někým jiným, ale patří sem i vztah k sobě sama...