Tarot výklad karet

Výklad karet s očištěním duše, andělská terapie

«   Blog
25.2.2019

Při výkladu karet se obvykle hned objeví problematický zdroj (plynoucí z dětství nebo celkové minulosti klienta), odkud vychází vlivy, které po dobu běžného života klienta ovlivňují stav a běh událostí v jeho životě. Výkladem karet nejen nahlédneme do zákulisí daných oblastí, ale zároveň nalézáme možnosti řešení, jak situaci pozitivně proměnit ve prospěch klienta.Během výkladu andělskými kartami současně probíhá takzvaná "andělská terapie", jelikož se dostáváme k psychickým blokům a programům, které pojmenujeme, identifikujeme a zároveň následně "uzdravujeme" prostřednictvím metod a postupů skrze vnitřní rozvoj a osobní práce na sobě sama: * nahlédnutí na danou situaci * nahlédnutí do minulosti * nahlédnutí do budoucnosti * nahlédnutí na daný problém, či situaci (vztahy, práce, finance, zdraví atd.) * zjištění příčin problémů a jejich následné možnosti a metody řešení, nasměrování * zjištění a nalezení příčin a zdrojů současných fyzických či duševních problémů, potíží a omezení * nastavení vnitřních změn a postojů, práce s myšlenkami, využití účinných metod k nastavení proměny duše