Tarot výklad karet

2020 - ROČNÍ NÁHLED

«   Blog
1.1.2020

Náhled na energie roku 2020 

          Zatím co loni mě energie ani nenechaly se ohlídnout za věcmi minulými, teď jsem vedena k rozvážnějšímu tempu a rekapitulaci, která bude takovým pomyslným základem pro to, co přichází nyní.

Takže rok minulý, 2019, jsem nastiňovala jako „jízdu“ a jízda to tedy byla! Hodiny, dny, měsíce ubíhaly jako o život a byly naplněny neustálým děním. I když si člověk nakrásně naplánoval nějaký cíl, záměr, vzápětí mu bylo předloženo něco naprosto jiného, co si žádalo jeho pozornost. Takže každopádně to byl rok nových začátků. Řekla bych, že i tak všechno bylo lehčí, respektive jsme se tolik neměli čas brát vážně, něco rozpitvávat a vyvozovat z daného dalekosáhlé důsledky. Ono to opravdu nebylo na pořadu dne, takže byť rychlý, možná i v tomto kontextu krátký, rok, jsme si, věřím, užili a teď přichází něco naprosto jiného…

2020 – spolupráce + pomoc boží + spolupráce + boží intervence… ano, takto se dá přeložit do slov hodnota přicházejícího roku. Jak tomu rozumět? Chceme-li být sami, pak počkejme na jiný čas, tento rok sami nikdy nebudeme (ale ono o to vlastně nebudeme ani stát). Dvojky se svým zesíleným vlivem kladou důraz na týmového ducha, tedy tu spolupráci, spojování do soukromých i pracovních vztahů. Jejich vliv v nás bude probouzet toleranci, citlivost, více budeme o věcech přemýšlet tak, aby byly prospěšné pro všechny, možná proto, že nebudeme zapomínat na to, že na vše se dá podívat z různých úhlů a tudíž se otevírá více možností, než doposud.