Tarot výklad karet

Konstelace traumatu

«   Kurzy, přednášky, akce
24.8. – 26.8.2018
workshop
Mezholezy u Kdyně, Plzeňský| Mezholezy 33

Konstelace traumatu

Seminář je pro všechny, kdo chtějí touto cestou léčit své traumatické symptomy, i pro ty, kdo teprve hledají a chtějí poznat, co to konstelace jsou.

Konstelacemi traumatu se dají léčit veškeré závislosti, nutkavé jednání, úzkosti, deprese, ataky paniky, psychózy, poruchy příjmu potravy, migrény, ADHD, poruchy osobnosti mohou pramenit z traumatu vlastního či v rodinné anamnéze.

Konstelace traumatu dokáží navrátit odštěpené části duše, které vznikají právě prožitým traumatem.

Konstelace traumatu Vás obohatí, ať už si stavíte vlastní konstelaci, stojíte v konstelaci někoho jiného či jste jen pozorovatelem zvenčí.

 Jak se může trauma projevovat? Člověk se může cítit bezmocný, selhávající, smutný, ochromený strachem, strnulý, depresivní, závislý na blízkých lidech nebo jinak závislý. V důsledku traumatu může být lítostivý, přes dostatek může mít pocit nedostatku, může být neschopný si udržet své hranice, může mít opakující se vzorce chování, které jsou stagnující, destruktivní nebo omezující. Pro takového člověka jsou určitě konstelace traumatu vhodnou technikou.

Stejně tak jsou konstelace traumatu vhodné pro všechny, kdo si své trauma uvědomují – ať už byli oběťmi sexuální nebo jiného zneužívání, znásilnění, šikany,...

 Pokud se v životě příčina traumatu neřeší, tak se neléčené trauma může problematicky promítat do všech oblastí života – peníze, úspěch, vztahy, nemoci.

 O co v konstelacích traumatu jde? Především o zcelení odštěpených částí duše. Pokud má člověk v životě etapy, které si nepamatuje, je to vlivem toho, že vytěsnil prožitky (kousky duše) do nevědomí.

Při práci s konstelacemi traumatu je dbáno na důvěrnost a bezpečí jednotlivce i celé skupiny. Vše, co se v tomto kruhu lidí stane, zde také zůstane.