Tarot výklad karet

Celistvost jako základní předpoklad šťastného života

«   Blog
6.10.2017

Posunout své myšlenky od beznaděje k jasnému vnímání a stát se znovu celistvými – to je určitě cíl, jemuž se vyplatí věnovat čas i úsilí. Je velmi přínosné vydat se na cestu od neúplnosti k celistvosti. O tom není třeba dlouze přemýšlet. Objevit zpátky sám sebe může být dobrodružná cesta za uzdravením svých bolestí. Dovolit potlačovaným částem sebe sama se znovu ukázat je velmi úlevné - člověk se přestane dusit a bude moci znovu volně dýchat. Je třeba odhalit citlivost a lidskost, která se skrývá pod maskou a poznat tvář svého opravdového já.

Tento hluboký a převratný proces vede k osvobození sebe sama. Všichni lidé jsou ve své podstatě stejní a každý může být v dokonalé harmonii, když přijme zpět svoje potlačované aspekty.  Je jisté, že i v negativních vlastnostech se skrývá velké bohatství, když se jich člověk přestane bát. Každý se může stát citlivým a soucitným člověkem, který bude následovat cestu svého srdce. Po přijetí sebe sama, svých strachů i toho, co na sobě nemáme rádi, se můžeme dostat do rovnováhy. Je třeba se zbavit předsudků a tak dojít klidné mysli. Jen taková mysl může slyšet vesmírné vedení.

Všichni se můžeme očistit. Vyčistit každé zákoutí své duše. Vstoupit do svého nitra a vymést prach, který zakrývá naši skvostnou krásu každého kousku naší bytosti. Je třeba si uvědomit, že různé naše aspekty mají odlišné potřeby, které je třeba naplnit, abychom mohli zase zářit. Některé kousky naší duše potřebují lásku a přijetí, jiné potřebují vyléčit. Další chtějí pozornost. Jsme schopni sami naplnit své potřeby. Pokud chceme život rozvinout do celé své krásy, musíme dovolit každičkému zákoutí své duše, aby bylo plně respektováno. Musíme vykročit z našeho tmavého vězení falešných představ o sobě, a vidět se v novém světle. Je třeba zapracovat na rozšíření vědomí tak, aby obsáhlo celou naší bytost. Není třeba se vidět jako malinká bytost, protože každý z nás je obrovská individualita. 

Touha po vnitřním míru? Je to jednoduché – přestat bojovat i vzdorovat, nebránit se, nepředstírat, nepopírat. Nelhat sami sobě. Zbourat zeď, kterou jsme si kolem sebe vystavili. Nesnažme se být dokonalí, protože tím si jen stavíme zdi. Žijme vyváženě ve své celistvosti, ve svém světle i ve své tmě – všechno má totiž své klady a zápory a tak je to i s lidmi – být člověkem znamená být vším.

Proč být sám sobě největším nepřítelem, když můžeme být sami sobě největším přítelem? Všichni máme sklony vidět věci černobíle. A přitom je vše barevné – dobré i špatné, tmavé i světlé. Jsme boží děti, tak je třeba si uvědomit, že jsme malí bohové. Uvědomme si tedy své božství.

Můžeme žít v míru, lásce a harmonii. Náš život je cesta k objevení svých jedinečných předpokladů. Je snadné se ztratit, ale stejně snadné je se najít. Jen musíme vědět, jak na to. A o tom určitě je Tanec 7 smyslů. Je o překonání překážet a osobním rozkvětu. Staňme se někým, kým jsme ani nedoufali, že se můžeme stát. Otevřít svá srdce a objevit svou posvátnost je navýsost důležité. Objevit své božství je nutná podmínka k tomu, aby se člověk mohl pohroužit se do nádherné, mystické zkušenosti života lidské bytosti.

Náš život tak může být božský, mystický a úchvatný.