Tarot výklad karet

Výklad karet Praha 8 - Libeň

«   výklady karet | katalog
16656x

Claudia GhimelČeská republika

Region: Praha
Znamení: Štír
Facebook Twitter YouTube
Tel.: +420 773 251 996
E-mail: vyklad-kartyzavináčseznam.cz
Web: www.desiderio.cz
Adresa: Praha 8 - Libeň, 18000
Výklad karet: Osobní výklad karet

Více o mém výkladu karet

Claudia Ghimel

Osobní výklad z Tarotových karet

Cena výkladu 1000 hodina

Tarot  je prastarý systém moudrosti, po staletí vyučovaný tajnými školami mystérií. Tato hluboká moudrost nalézá svůj viditelný, avšak z části do symbolů zakódovaný výraz v seskupení působivých obrazů. Každá karta je nositelem energie svých symbolů, kterou promítá a propůjčuje svému divákovi. Tarot byl původně Knihou moudrosti, podobně jako čínský I-ťing. Lidé se k němu obraceli s dotazy týkajícími se mnoha rozličných záležitostí. Do systému obrazů byla tato Kniha moudrosti převedena teprve mnohem později.

Mnou nabízený výklad z Tarotových karet je nástroj, který můžete využít k získání orientace na nepřehledné cestě, především k vlastnímu sebepoznání. Stanu se Vaším průvodcem oblastmi vnitřní transformace, odhalím Vám skrytá poselství a tak rozšířím Váš pohled na sebe samé a celý Vesmír. Na 78 karet Tarotu můžeme pohlížet jako na symbolickou mapu, zachycující ukazatele a milníky na cestě vnitřního putování. Nabídnu Vám poznání a nové, objasňující pohledy na nejasné životní situace. Intenzivní a transformující síla mého výkladu Vám přinese cenný průlom ve vyjasnění a prohloubení vnímání v oblastech, které pro Vás v životě nejvíc znamenají. Jste-li připraveni vidět a přijímat, poskytnu Vám cenné informace o Vašich silných stránkách i slabých místech.

S Tarotem v ruce jsem připravena sloužit Vašemu osobnímu růstu.

Pomoc v rozhodování

Spíše než jednat jste nuceni se rozhodovat. Každému činu předchází rozhodnutí, dokonce i Váš současný život je mimo jiné také výsledkem rozhodnutí, jež jste, vědomě či nevědomě, až do tohoto okamžiku učinili.

Čím svobodněji a sebejistěji svůj život utváříte, tím častěji se ocitáte v situacích, kdy už Váš rozum na všechna pro a proti nestačí. Když Vaše denní vědomí, Váš rozumový úsudek dosáhne svých hranic, měli by jste se rozhodnout s pomocí intuice a s tím Vám mohu pomoci. Zaměříme-li se společně na Vaše vnitřní vedení pomocí výkladu z Tarotových karet, dosáhneme pak uspokojivých výsledků. Ujasníme si všechny možnosti a jejich důsledky. Tato seance je vynikající převážně tehdy, jste-li otevřeni více než jedné možnosti rozhodnutí. Získáte tak cenné informace o různých možnostech, které pro Vás život připravil.

Vyjasnění vztahů

Podstatnou část Vašich životních lekcí získáváte prostřednictvím vztahů s lidmi, se kterými Vás pojí přátelství a láska, ale také nenávist, spory nebo závislost. Otázky týkající se ujasnění Vašich vztahů patří mezi ty nejčastější. Ve skutečnosti asi sotva existuje ještě jiná oblast života (kromě zaměstnání), která by na Vás měla tak hluboký a stálý vliv.

S mojí pomocí při výkladu z Tarotových karet, můžete pochopit opakující se konfliktní situace a přejít ke komunikaci na vyšší úrovni. Poskytnu Vám cenné rady a podněty ke konkrétním činům a k pochopení lekcí, jež jsou Vám prostřednictvím Vašich vztahů udělovány.


Těším se na setkání s vámi po předchozí telefonní rezervaci

+420 773 251 996

Pondělí - Neděle 14:00 - 02:00 hodin

Claudia Ghimel ♥